Povinné ručení Slavia

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, musí mít dle zákona uzavřeno všichni majitelé motorových vozidel. Povinné ručení slouží k uhrazení škod na zdraví a majetku, které můžete někomu svým vozidlem způsobit.

Hlavní výhody povinného ručení:

 • k povinnému ručení zdarma získáte živelní pojištění vozidla
 • nadstandardní asistenční služby zdarma, přenos bonusu na další vozy
 • možnost dosáhnout vysokého bonusu – slevy na pojistném až 50 %
 • sleva 5 % pro vozidla se zdvihovým objemem válců 1350 až 1400 cm3
 • k povinnému ručení sleva 75 % na celoroční kartu cestovního pojištění

Jaké škody jsou z povinného ručení hrazeny?

Povinné ručení kryje škody způsobené provozem motorového vozidla, jedná se o:

 • škody na zdraví nebo usmrcením - včetně nákladů na léčení zraněného
 • věcné škody
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení pojištěného

Územní rozsah pojištění je upřesněn na dokladu o pojištění – zelené kartě, kterou obdržíte po uzavření pojistné smlouvy.

Varianty povinného ručení

Při sjednávání povinného ručení u Kooperativy si můžete vybrat ze tří variant pojištění – BASIC, STANDARD nebo BENEFIT. Tyto varianty se od sebe liší:

 • výší limitů plnění pojišťovny
 • rozsahem výhod v rámci povinného ručení
 • rozsahem poskytovaných asistenčních služeb

BASIC

 • limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč (škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 35 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného také až do výše 35 milionů Kč)
 • lze sjednat v rámci komplexního pojištění GLOBAL
 • pojištění pro klienty, kteří chtějí splnit zákonné požadavky za co nejméně peněz, ale nepožadují žádné speciální výhody pojištění
 • povinné ručení určeno pouze pro motocykly, osobní a užitková vozidla do 3 500 kg, přípojná vozidla do a nad 750 kg, obytné automobily, traktory a motorové ruční vozíky
 • pro pojistníky ve věku 24 let a více
 • bonusový/malusový systém
 • sleva 5 % při roční frekvenci placení
 • sleva 100 Kč na první lhůtní pojistné za sjednání platby formou SIPO nebo SINK

STANDARD

 • limity pojistného plnění 54/35 mil. Kč (škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 54 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 milionů Kč)
 • lze sjednat v rámci komplexních pojištění GLOBAL a TANDEM
 • povinné ručení vhodné pro všechny kategorie vozidel
 • živelní pojištění vozidla zdarma (platí pro individuální pojistné smlouvy sjednané pro osobní a užitková vozidla do 3 500 kg)
 • bonusový/malusový systém
 • asistenční služby zdarma

BENEFIT

 • limity pojistného plnění 70/70 mil. Kč (škody způsobené na zdraví či v případě usmrcení jiných osob až do výše 70 milionů Kč na každého zraněného/usmrceného a pro škody na majetku (věcná škoda) včetně ušlého zisku poškozeného také až do výše 70 milionů Kč)
 • lze sjednat v rámci komplexních pojistných produktů GLOBAL a TANDEM
 • povinné ručení vhodné pro všechny kategorie vozidel
 • živelní pojištění vozidla zdarma (platí pro individuální pojistné smlouvy sjednané pro osobní a užitková vozidla do 3 500 kg)
 • bonusový/malusový systém – (po dosažení stupně bonusu B3 – 36 a více bezeškodných měsíců vzniká nárok na rozšíření asistenčních služeb)
 • ZDARMA asistenční služby
 • Živelní pojištění vozidla k povinnému ručení ZDARMA

Kooperativa jako jediná nabízí pojištění, které chrání i Vaše auto. Získáte ho jednoduše - s povinným ručením od Kooperativy. Předmětem tohoto pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené (celkové) hmotnosti 3 500 kg, ke kterým je uzavřena individuální pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Tento produkt Vám poskytuje pojistnou ochranu pro následující rizika: povodeň, záplava ,úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu/stožáru nebo požár

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ k povinnému ručení:

pojištění čelního skla - pojištění čelního skla se vztahuje na poškození nebo zničení jakoukoliv nahodilou událostí. Nejčastější příčinou poškození čelního skla je odlétnutí kamínku ze silnice od protijedoucího vozidla nebo vozidla před Vámi.

úrazové pojištění - úrazové pojištění osob dopravovaných motorových vozidel zahrnuje plnění v případě tělesného poškození následkem úrazu, trvalých následků úrazu nebo v případě smrti úrazem, pojistné je stanoveno podle počtu sedadel ve vozidle dle technického průkazu vozidla.

pojištění asistenčních služeb – asistenční služby, které získáte zdarma v rámci v rámci produktů povinného ručení a havarijního pojištění je možné rozšířit. Pokud například uzavřete pouze povinné ručení, doporučujeme sjednání asistenční služby Porucha na území ČR. Za 96 Kč ročně máte například nárok na odtah pojištěného - nepojízdného vozidla, z důvodu poruchy do vzdálenosti 50 km zdarma.

pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla ( pro osobní vozidla) – pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených na nájemné náhradního vozidla v důsledku jeho poškození po dobu 5, 10 nebo 15 dní. Pojištění je například vhodné pro osoby, které vozidlo používají denně.

pojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby) – pojištění je určeno pro fyzické osoby (nepodnikající) v souvislosti s osobním motorovým vozidlem. Ochranu Vám poskytneme v oblastech náhrady škody, trestního a přestupkového práva a práva závazkového.

asistenční program „Pomoc při nehodě“ - asistenční program pro motoristy a jejich vozidla, kteří nechtějí být zaskočeni, pokud se stanou účastníkem dopravní nehody. Program nabízí asistenci nejen technickou, jako je třeba odtah vozidla, ale i právní pomoc nebo zapůjčení náhradního vozidla na 3 dny.

 • Povinné ručení Slavia
 • Povinné ručení Slavia Sjednání online povinné ručení Slavia Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, tj. povinné ručení, musí mít dle zákona uzavřeno...

 • Povinné ručení Wustenrot
 • Povinné ručení Wustenrot Sjednání online povinné ručení Wustenrot Limity pojistného plnění Základní: 35 mil. Kč škody na majetku, 35 mil. Kč škody na zdraví nebo...

 • Povinné ručení Uniqa
 • Povinné ručení Uniqa Sjednání online povinné ručení Uniqa UNIQA nabízí povinné ručení ve třech úrovních krytí a v různých variantách podle způsobu využití Vašeho...

 • Povinné ručení Triglav
 • Povinné ručení Triglav Sjednání online povinné ručení Triglav Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zdarma k povinnému ručení Úrazové...

 • Povinné ručení Kooperativa
 • Povinné ručení Kooperativa Sjednání online povinné ručení Kooperativa Varianty povinného ručení: BASIC limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč (škody způsobené na zdraví...

 • Povinné ručení HVP
 • Povinné ručení HVP Sjednání online povinné ručení HVP Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je...

 • Povinné ručení Generali
 • Povinné ručení Generali Sjednání online povinné ručení Generali Jaké vozidlo je možné pojistit? Povinné ručení lze sjednat pro tuzemské vozidlo, která podléhá registraci...

 • Povinné ručení ČSOB
 • Povinné ručení ČSOB Sjednání online povinné ručení ČSOB Varianty povinného ručení Standard - 35 mil. Kč pro škody na věci a 44 mil. Kč pro škody na zdraví Dominant - 60...

 • Povinné ručení ČPP
 • Povinné ručení ČPP Sjednání online povinné ručení ČPP Typy pojištění Sporopov: zdarma asistenční služba maximálně efektivní pomoc, nejen v případě nehody, ale dokonce...

 • Povinné ručení AXA
 • Povinné ručení AXA Sjednání online povinné ručení AXA Co vám Axa může pojistit? Pojistíme vám každé osobní a lehké užitkové vozidlo do max. hmotnosti 3,5 tuny, s max....

 • Povinné ručení Allianz
 • Povinné ručení Allianz Sjednání online povinné ručení Allianz Povinné ručení od Allianz toho umí mnohem více. Pomůže Vám i při řešení následků bouřky a krupobití nebo...                 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI